آن چهار سوار

کریستوفر هیچنز ریچارد داوکینز سم هریس دنیل دِنِت با پیشگفتاری از استیون فِرای

گفتوگویی که انقلابی خداناباورانه را رقم زد

در سپیده دم جنبش خداناباوری نوین، اندیشمندانی ملقب به ”آن چهار سوار“ _ کریستوفر هیچنز، ریچارد داوکینز، سم هریس و دنیل دنت _ در ردای قاصدان واکاوی مذهب، در بزمی دوستانه کنار هم گردآمدند. آنچه درادامه رخ داد، گپ و گفتی موشکافانه، دوران ساز و مسحورکننده بود که از لحظه ای که ویدئو آن بروی یوتیوب بارگذاری شد، میلیون ها بار مورد مشاهد قرار گرفت. این گپ و گفت، تجلیِ پرسشگری به بهترین شکل آن است: شورانگیز، نشاط آور، غیرقابل پیش بینی، راستین و ریزبینانه، بطوریکه به ما یادآوری می کند که تا چه اندازه وجوه خداناباوری نوین متنوع است.

دانلود